תקנון האתר

כללי

השימוש באתר הקורסים של שחר להגשמה (מ.ו.א.ק שרותיי ייעוץ בע”מ) להלן “החברה”, מותנה בהסכמה לתנאים המפורטים להלן. אנא קרא תנאים אלה בעיון. בכניסתך לאתר הינך מאשר את הסכמתך לאמור בתנאים אלה.

תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות מחשב או כל אמצעי תקשורת אחר, לרבות טלפון סלולארי, טאבלט וכיוצ”ב.

תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הם מיועדים לגברים ונשים כאחד. גם לנשים.

 

זכויות באתר

כל הזכויות בתכנים המופיעים באתר אשר מקורם בחברה ו/או מטעמה, לרבות זכויות יוצרים, זכויות הפצה וכל קניין רוחני אחר, שייכים במלואם ובאופן בלעדי לחברה מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל הזכויות בעיצוב האתר ובאופן העיבוד וההצגה של התכנים באתר שייכות במלואן לחברה.

התכנים באתר נועדו לשימושו האישי של הרוכש בלבד, ואין לעשות בהם שימוש אחר כלשהו, לרבות שימוש מסחרי. אין להעתיק, לשכפל, להעתיק ו/או להדפיס חלקי תכנים כלשהם מהאתר לצורך הפצה או פרסום בדרך כלשהי, בלא קבלת הסכמתה של החברה בכתב ומראש.

סימני המסחר באתר שבבעלות החברה, הינם קניינם של בעליהם הרשומים של החברה. סימני מסחר המוצגים באתר מטעמם של מפרסמים כלשהם הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות שימוש בסימני מסחר בלא הסכמת בעליהם, מראש ובכתב.

שחר להגשמה

שימוש באתר ורכישת זכויות שימוש

השירותים והתכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) בהתאם להחלטת החברה, ולא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות של השירותים ו/או התכנים באתר, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכי הגולש. השימוש בתכנים המוצגים באתר ובשירותי האתר, ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.

סביבת הקורסים מיועדת לאנשים פרטיים, רכישת רישוי לשימוש פרטי מתבצעת באמצעות עגלת הקניות.

פעולת החיוב מתבצעת מיד עם השלמת הרכישה. לא יינתן החזר כספי או זיכוי מכל סוג שהוא לרוכש שלא ניצל את זכותו למימוש הרכישה לאחר השלמתה.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את דמי הרכישה מעת לעת.

הנרשם בעזרת ‘קוד גישה’ אינו רשאי לעשות שימוש אחר מלבד שימוש עצמי ב’קוד הגישה’.

מיד בתום הרכישה יקבל הלקוח ישירות לתיבת המייל שצוינה בעת הרישום קבלה על התשלום. כמו כן נפתחת לרוכש גישה לקורס באמצעות קבלת שם משתמש וסיסמת כניסה לאתר המאפשרת גישה לצפייה בקורס הדיגיטלי שרכש. 

ידוע למשתמש כי תכנים המוצגים באתר בכלל, ותכנים שמקורם במשתמשים אחרים בפרט, אינם בגדר ייעוץ מקצועי. החברה אינה אחראית לתכנים אלו ולתוצאות, ישירות או עקיפות, העלולות להיגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב פעולה בהתבסס על תכנים אלו. על המשתמש חלה אחריות המלאה והבלעדית לפעולותיו ולתוצאותיהן.
לקבלת מידע ו/או הבהרות ניתן לפנות לשחר :

 מייל- shahar@shahar-hr.co.il

טלפון -077-2080025 או 054-4303090

כתובת- סתוונית 15, קרית טבעון, 3653228

 

הגנה על פרטיות, שימוש במידע ודיוור ישיר

האתר עוסק, בין היתר, בדיוור ישיר – משלוח אגרות מידע (ניוזלטר) בנושאים שונים בתחומי הפעילות של “שחר להגשמה” הכולל גם חומר פרסומי.

בהתאם להוראות החוק, אגרות המידע הכוללות חומר פרסומי, נשלחות אך ורק לגולשים מנויים, שנתנו את הסכמתם לכך במפורש, בין בטופס ההרשמה כל משתמש שנרשם כמנוי לקבלת דיוור מהאתר רשאי בכל עת לבטל את הסכמתו ולחדול מקבלת דיוור מהאתר, באמצעות הודעה מתאימה למפעילי האתר.

כל המידע אודות מנויים, ובכלל זה נתונים, תמונות או מידע אחר שנמסרו על ידי מי מהם בעת ההרשמה לאתר שלו, מגדר, גיל, תחומי ענין וכיוצ”ב, נשמר במאגר המידע הרשום של האתר.

האתר מתחייב שלא להעביר מידע זה לצד שלישי כלשהו לרבות מפרסמים או גורמים מסחריים, ולעשות שימוש במידע כאמור בכפוף לתנאי התקנון ועל פי הוראות הדין

 

שונות

תנאי שימוש אלה מתווספים לכל הוראות תקנון או תנאי שימוש אחרים המצויים באתר ובמקרה של אי התאמה, יגברו תנאי שימוש אלה. החברה רשאית לשנות תנאי שימוש אלה מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש. החברה תפרסם את התנאים החדשים, ותחילת תוקפם יהיה במועד פרסומם.

על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל ענין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים על פי שיקול דעת החברה.

תנאים לביטול עסקה

ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981.

אם אתם זקוקים לעזרה או שיש לכם שאלה לגבי עסקה שביצעתם, ניתן לפנות אלינו 

דילוג לתוכן